KONTROLPROGRAMMER

RYGNING:
For at opdage begyndende rygerlunger, tilbydes alle rygere årligt en lungefunktionsundersøgelse og en efterfølgende samtale med lægen.


 

ASTMA:
Der aftales individuelt kontrolprogram afhængigt af sværhedsgrad. Sædvanligvis mindst en årlig kontrol af lungefunktion. (Medicintilskud)

 

RYGERLUNGER/KOL:
Der aftales individuelt kontrolprogram afhængigt af sværhedsgrad. Sædvanligvis mindst en årlig kontrol af lungefunktion.

Der kan aftales forebyggelseskonsultationer mhp. træning, rygeafvænning mv. (Medicintilskud)


 

OVERVÆGT:
Ved overvægt aftales individuelt program, med forebyggelsessamtaler mhp. vægttab. Hyppigheden af disse kontroller kan i starten være en gang om måneden – disse kan senere ligge med længere intervaller.

Der tilbydes årlig screening for udvikling af type 2 sukkersyge (fasteblodprøve) med efterfølgende statussamtale.


 

FORHØJET BLODTRYK:
Programmet aftales individuelt afhængig af øvrige risikofaktorer (rygning, anden hjerte- eller karsygdom, sukkersyge mm.).

Der er typisk 4 forebyggelseskonsultationer per år inkl. en årskontrol forudgået af prøvetagning (blodprøver, urinundersøgelse, EKG, blodtryk, BMI, tjekliste for andre screeninger mm.).

Til årskontrollen bestilles ½ time ved sygeplejersken og en lægetid ugen efter.
 


SUKKERSYGE:
Insulin-behandlet sukkersyge:
Insulin-beandlede diabetikere følges udelukkende i sygehusregi.

Hvis sukkersygen er meget velreguleret, kan vi foretage kvartalskontroller eller halvårskontrol efter individuel aftale. Årskontrollen vil dog fortsat være på sygehuset.

Vi vil ofte foreslå, at insulin-behandlede diabetespatienter selv fører en dagbog med alle kontroller og værdier. Heri holdes også styr på øvrige kontroller hos øjenlæge og fodterapeut. Denne bog medbringes ved lægebesøg


Diæt- og tablet-behandlet sukkersyge:
Aftales individuelt afhængig af øvrig sygdom eller komplikationer.

Der vil typisk være fire årlige forebyggelseskonsultationer, den ene som årskontrol.

Alle 4 gange forudgået af blodprøver (hos os eller på laboratorium). Årskontrollen er tillige forudgået af urin-undersøgelse og i nogle tilfælde EKG mm.
Blodprøver tages nogle dage inden forebyggelseskonsultationen.

Vi vil ofte foreslå, at type 2 diabetes patienter selv fører en dagbog med alle kontroller og værdier. Heri holdes også styr på øvrige kontroller hos øjenlæge og fodterapeut. Denne bog medbringes ved lægebesøg. Denne bog medbringes ved lægebesøg.


 

HJERTE- OG KREDSLØBSLIDELSER:
Programmet vil være helt individuelt efter sværhedsgraden.

Ofte vil man veksle mellem at være til kontrol på hjerteafdelingen og her i praksis.
Der aftales regelmæssige konsultationer mhp. medicinjusteringer og forebyggelseskonsultationer. Ca. hver 3. måned mhp. træning, kost og støtte til rygestop mm.


Årskontrollen hos sygeplejersken indebærer følgende: EKG, blodprøver og medicingennemgang samt urinprøve.

Opfølgningen på års-prøverne foregår hos lægen en lille uge senere.DEPRESSION MV.:

Behandling af depression kan være med eller uden medicin - men aldrig uden samtaler.

Behandlingsstart:
Der vil typisk aftales et samtale-terapi forløb ved indledningen af behandlingen (max. 7 samtaler efter Sygesikringens regler).

Dette kan evt. suppleres med 10 psykologsamtaler med sygesikrings-tilskud (og en vis egenbetaling).


Stabil fase:
I stabil fase kan der suppleres med forebyggelseskonsultationer fx. hver 3. måned, hvor fokus er at forebygge tilbagefald.

Ved en årskontrol lægges vægten på at fastlægge den fremtidige behandling og varighed af evt. medicinsk behandling.


 

STOFSKIFTESYGDOM:
Ved medicinændringer skal der typisk kontrolleres blodprøver efter 2-4 uger.

I stabil fase, anbefaler vi kontrol sædvanligvis 4 gange årligt. Dvs. blodprøve med efterfølgende konsultation, mail eller telefonkontakt med lægen.

Selv i meget stabile tilfælde, vil vi gerne se patienten til en årskontrol hos lægen.


 

KRÆFT:
Kræft er utroligt mange forskellige sygdomme.

Der aftales et individuelt forebyggelses- og kontrol program.
Fokus vil være støtte til det at leve med en kronisk diagnose. Der vil samtidig være forebyggelseskonsultationer med henblik på motion og kost, samt vejledning i at afhjælpe evt. følger af sygdommen og behandlingerne.
Endvidere kan der ses på, hvad man kan gøre for at opdage forværringer og tilbagefald.